ICSE – TOPPER LIST FOR 2020– 2021

Candidate Name Total Marks Percentage Topper
DARSH PRAKASH PATEL 563 94% 1
ARYAN KIRAN REVANKAR 557 93% 2
ATHARVA PANDURANG KHUTAL 554 92% 3
MASIRAH MUBEEN MOULVI 551 91.8% 4
TANISHQ SUDHIR THUSE 550 91.6% 5
ARSHIYA NISSAR SAYYED 550 91.6% 5

ISC – TOPPER LIST FOR 2020– 2021

Candidate Name NO.Of Subject Total Marks Percentage Topper
OSHIN PRAKASH MANDORA 5 414 83% 1
ARGHYA ASHOK PAUL 5 399 80% 2
KHUSHI RAJAN KUMAR 4 315 79% 3
ANDREW JADEN HALDER 4 312 78% 4
MOHAMMED MIYA FAROOKH SHAIKH 5 384 77% 5